Tiirismaan koulu

Tiirismaan koulu

Lahdessa sijaitseva Tiirismaan koulu tarjoaa kokonaisvaltaista opetusta luokka-asteiden 0-9 oppilaille. Koulussa on noin 650 oppilasta ja 70 henkilökunnan jäsentä, joten tarjolla on taatusti riittävä tuki jokaiselle lapselle. Perinteisen suomenkielisen opetuksen lisäksi koululla on laajaa englanninkielistä perusopetusta sekä painotettu musiikkiluokka vuosiluokille 7-9. Myös Lahden ruotsinkielisen koulun yläkouluopetus tapahtuu Tiirismaan koululla. Näiden lisäksi kaikki oppilaat voivat valita suuresta valikoimasta kielikursseja.

Syksystä 2023 alkaen Tiirismaan ja Harjun peruskoulut yhdistyvät yhdeksi uudeksi kouluksi Paavolan kampuksella osoitteessa Kirkkokatu 16.

Monipuolinen kielitarjonta

Kaikki Lahden peruskoululaiset aloittavat vieraiden kielten opiskelun englannista, johon he pääsevät tutustumaan heti ensimmäiseltä luokalta lähtien. Tiirismaan koulun oppilailla on huikea tilaisuus opetella myös ruotsia, venäjää, espanjaa, saksaa tai jopa kiinaa.

Kielten opetuksessa tehdään toisinaan yhteistyötä Lotilan koulun ja Lahden ruotsinkielisen koulun kanssa. Tällöin tunnit saatetaan pitää eri sijainnissa tai vaihtoehtoisesti niissä hyödynnetään nykypäivän teknologiaa etäopetuksen toteuttamiseksi. Nykyteknologiaa käytetään myös esimerkiksi urheilutulosten ilmoittamisessa; lue lisää täältä.

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi haetaan erikseen. Tavoitteena on saavuttaa toiminnallinen kaksikielisyys molemmilla kielillä. Tähän päästään integroimalla englannin kieli suureen osaan oppiaineista. Tämä ns. CLIL-opetus (Content and Language Integrated Learning) tarjoaa monipuolisen ja tehokkaan tavan oppia kieltä samalla, kun opitaan muita aineita.

Kaksikielisessä linjassa esiopetuksen sekä vuosiluokkien 1-6 aikana englanninkielisen opetuksen osuus on noin 70 %, kun taas vuosiluokilla 7-9 tämän osuuden tavoite on suunnilleen 50 %. Peruskoulussa saavutettu erinomainen kielitaito antaa oppilaille valmiudet menestyä jatkossa monipuolisesti erilaisissa opiskelu- ja työympäristöissä.

Musiikkipainotteista opetusta yläkoululaisille

Tiirismaan koululla tarjottava painotettu musiikin opetus vuosiluokilla 7-9 tarjoaa erinomaisen ponnahduslaudan musiikillisesti lahjakkaille ja musiikista kiinnostuneille oppilaille. Oppilaat tutustuvat monipuolisesti musiikin eri osa-alueisiin, kuten lauluun, soittoon, kuunteluun, teoriaan ja säveltämiseen. Opiskelu etenee joustavasti ja luovasti ja tuntijako mahdollistaa myös bändeissä soittamisen.

Musiikkiluokkalaiset pääsevät mukaan monenlaisiin projekteihin, joissa he voivat harjoitella esiintymistä ja kehittää omia musiikillisia taitojaan. Perinteisiin konsertteihin kuuluvat Parakkirock-tapahtuma sekä joulu- ja kevätkonsertit toteutetaan yhdessä lukion musiikkilinjan kanssa, mikä lisää entisestään oppimisen syvyyttä.

Lotilan peruskoulusta 3.-6. luokilta tuleville musiikkiluokan oppilaille on mahdollista liittyä suoraan Tiirismaan 7.-9. luokille ilman soveltuvuuskokeita, kun taas uusille hakijoille järjestetään erillinen soveltuvuuskoe.

Tasokasta kulttuuripainotteista opetusta Tiirismaalla

Tiirismaan koulu on täydellinen valinta kielissä tai musiikissa eteville lapsille. Se tarjoaa hyvät valmiudet edetä jatko-opintoihin varsinkin humanistisille aloille. Yhteistyö muiden koulujen kanssa laajentaa oppimismahdollisuuksia. Lisäksi sen sijainti Lahden keskustan lähellä on ihanteellinen kelle tahansa lahtelaiselle perheelle.